Cung cấp các thông tin dự báo về tình hình thời tiết khu vực Hà Nội và Sầm Sơn/Thanh Hoá trong 7 ngày. Thông tin dự báo về tình hình thời tiết các giờ trong ngày, giúp quý khách có Kế hoạch để đảm bảo cho kỳ nghỉ  chu đáo.

Thời tiết Sầm Sơn

Thời tiết Hà nội